چرا کتاب بخوانیم؟ بخش چهلم: انتخاب آشِنا، که صحبتش، حاصل دورِ زندگی است. (مقدمه)

پیش‌نوشت موقت: این نوشته رو به عنوان مقدمه‌ای برای بخش بعد دارم به کار می‌گیرم ولی عنوانش شاید به ناکارایی ازدواج سنتی در جامعه مدرن تبدیل بشه یا یه همچین چیزی

۱- مقدمه:

راستش رو بخواهید وقتی داشتم نقشه راه کتاب‌خوانی رو ادامه می‌دادم، به بخشی رسیدم که دوست داشتم در موردش بنویسم! عنوانی که برای چهلمین بخش چرا کتاب بخوانیم گذاشته بودم، این بود: بیشتر ...