دنیا از نگاه داده | بخش اول: اینترنت به مثابه تکنولوژی

اینترنت شاید بعد از آتش و برق، سومین و تاثیر گذارترین کشف‌های تاریخ باشه. خب خیلی از ما احتمالا (حدود ۲۰ درصد) با مفهوم اینترنت آشنا هستیم. نگاه ما هم نسبت به دنیا خیلی افتضاحه. نمونش هنس رولسینگ (یکی از بزرگ‌ترین نمایش‌دهنده‌های داده در جهان) در یک آزمایش ثابت می‌کنه که یک میمون از نخبه‌ترین دانشجویان و اساتید اقتصاد سوئد بهتر دنیا رو درک می‌کنن (از طریق انتخاب تصادفی بین دو تا موز!). فقط به خاطر اینکه تحت تاثیر رسانه‌ها و پیش‌قضاوت‌ها قرار نگرفته‌ است. بیشتر ...